Zarząd Spółdzielni

Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego zastępcy prezesa, wybieranych po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Uregulowania dotyczące funkcjonowania Zarządu precyzuje Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Krakowie w części od § 45 do §48 oraz Regulamin Zarządu.

Obecny skład Zarządu SM „WIDOK”

mgr inż. Bogdan Pawela – Prezes Zarządu
mgr inż. Piotr Krokosz – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych, Członek Zarządu
mgr inż, Agnieszka Kukla – Główny Księgowy,Członek Zarządu

Dyżury Zarządu

Wtorek1430 - 1630
Piątek1000 - 1200