Wielkość zasobu mieszkaniowego

    Na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Krakowie znajdują się 23 budynki mieszkalne, dwa pawilony handlowe, budynek Klubu „Jordanówka”, budynek administracji oraz trzy zespoły garaży. W swych zasobach Spółdzielnia posiada 2879 mieszkań, w których mieszka ok. 7000 osób, w tym 3043 członków Spółdzielni oraz łącznie 581 garaży i miejsc postojowo-garażowych. Powierzchnia użytkowa gruntów wynosi ogółem 146.246,90 m kw.

    Zakres działalności Spółdzielni, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, określa Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Krakowie.