Uwaga!

Informujemy o ponownym otwarciu biura Spółdzielni dla interesantów od dnia 19.04.2021 r. Jednocześnie w trosce o Państwa i nasze zdrowie i bezpieczeństwo w czasie światowej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 serdecznie zachęcamy do korzystania ze zdalnych środków komunikacji (e-mail, telefon, itp.) oraz wizyty osobiste w budynku administracji spółdzielni tylko w razie konieczności.

W przedsionku wejścia do biura spółdzielni znajduje się domofon, za pomocą którego można się skontaktować z odpowiednim działem. Wszelkie podania, pisma, wnioski można przekazać spółdzielni za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając skan lub zdjęcie dokumentu na adres sekretariat@smwidok.krakow.pl, lub wrzucić do jednej z dwóch skrzynek podawczych: znajdującej się na ścianie budynku spółdzielni, obok wejścia głównego lub skrzynki w przedsionku spółdzielni (w godzinach pracy). Obie skrzynki są przez nas opróżniane kilka razy dziennie, a wyjęte dokumenty są niezwłocznie rejestrowane i przekazywane do odpowiednich działów.