PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE – na wybór wykonawców robót remontowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WIDOK” w Krakowie

ogłasza

PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE

Na wybór wykonawców robót remontowych w zasobach Spółdzielni w 2021 roku:

  1. Roboty elektryczne.
  2. Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwiczek gazowych.
  3. Wykonanie posadzek na klatkach schodowych.
  4. Wykonanie w miejscu obecnie zamontowanych blach trapezowych izolacji termicznej elewacji budynku przy ul. Na Błonie 15.
  5. Remont chodników.
  6. Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych w budynku przy ul. Balickiej 14B.

 

Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ w sekretariacie Spółdzielni do dnia 10.05.2021 r. (poniedziałek), do godz. 8:30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dnia 2021-04-30, należy sprawdzić czy nie dokonano uzupełnień w specyfikacjach przetargowych. Ewentualne uzupełnienia (aktualizacje) zostaną zamieszczone w osobnym ogłoszeniu w zakładce przetargi.

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ) oraz inne  informacje są dostępna poniżej:

  1. Roboty elektryczne.

2. Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwiczek gazowych.

3. Wykonanie posadzek na klatkach schodowych.

4. Wykonanie w miejscu obecnie zamontowanych blach trapezowych izolacji termicznej elewacji budynku przy ul. Na Błonie 15.

5. Remont chodników.

6. Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych w budynku przy ul. Balickiej 14B.

6. Wymiana ciepłomierzy B14B

pdf