Liczby

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie zajmuje zwarty obszar o powierzchni ponad 23 ha, geodezyjny obręb 6 Kraków-Krowodrza, położony na terenie osiedla Bronowice Nowe w Krakowie.

    Stan prawny gruntów użytkowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Widok” w Krakowie jest uregulowany. Grunty te będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do 29 września 2071 r są własnością Gminy Kraków.