Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„WIDOK” w Krakowie


ul. Na Błonie 7, 30-147 Kraków

tel.: 12-637-38-65, 12-637-22-80,
Klub Jordanówka: 12-637-88-54,
fax: 12-636-43-83

NIP: 675-000-69-78
REGON: 350517539

Konto bankowe
PKO BP S.A. II o/Kraków:
24 1020 2906 0000 1902 0014 4428

Adresy e-mail:
sekretariat@smwidok.krakow.pl
administracja@smwidok.krakow.pl
czynsze@smwidok.krakow.pl
ksiegowosc@smwidok.krakow.pl
jordanowka@smwidok.krakow.pl

Inspektor Ochrony Danych
Ewelina Wysocka:
iod@smwidok.krakow.pl

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU przyjmują w czasie dyżurów:

Wtorek1430 - 1630
Piątek1000 - 1200

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ przyjmują w czasie dyżurów:

Pierwszy wtorek miesiąca1530 - 1700

Radca Prawny dyżuruje w sprawach członkowskich:

Wtorek1330 - 1630
Piątek930 - 1230

Telefony do poszczególnych działów Spółdzielni

Sekretariat wew. 10
Dział Administracji wew. 11, 29
Dział Członkowski wew. 14
Dział Opłat lokalowych wew. 13
Dział Księgowości wew. 28
Dział Techniczny:
  - ds. wod-kan, gaz i c.o. wew. 27
  - ds. budowlanych wew. 21
  - ds. konserwacji osiedla wew. 27, 40
  - ds. instalacji elektrycznej wew. 27, 40
Zarządzanie osiedlem wew. 20
Klub „Jordanówka" 12 637-88-54

 

Zgłaszanie awarii

Awarie zgłaszane w innych zakładach nie będą uwzględniane przy zwrocie kosztów za naprawę!

 

POGOTOWIE HYDRAULICZNE (firma „BUD-REM”) – Instalacje wod-kan-gaz i CO

Obsługa całodobowa790-356-351

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE

W godzinach pracy Spółdzielni12 637-22-80, wew. 20, 40
Poza godzinami pracy Spółdzielni
790-356-351

INSTALACJA DOMOFONOWA (firma „TELEBIT”)

Poniedziałek - Piątek
w godzinach 900 - 1700
503-053-104

POGOTOWIE DŹWIGOWE

Krak-Dźwig12 415-33-00, 501-383-140
Schindler22 336-11-01, 801-880-013