left_title
skos
ul. Na Błonie 7
30-147 Kraków
Godziny przyjęć stron

- poniedziałek........9,00 - 13,00
- wtorek...............11,30 - 16,30
- środa..................9,00 - 13,00
- czwartek...... - dzień bez przyjęć
- piątek................10,00 - 14,00

SPIS TELEFONÓW
-FAX - 12 636-43-83
-Sekretariat - tel. 12 637-38-65 wewn.10
-Dział Administracji (p. nr 5) wewn.11, 29
-Dział Księgowości (p. nr 10) wewn.28
-Dział Członkowski (p. nr 7) wewn.14
-Dział Czynszów (p. nr 8) wewn.13
-Dział Techniczny (p.nr 6,13,14) tel. - 12 637-22-80 w.20,21,27
-Inspektor Nadzoru - tel. 12 627-07-20

-Jordanówka - tel. 12 637-88-54

- POLICJA - tel.997 lub 12 615-29-13
- Straż miejska - tel. 986 lub 12 623-96-90


INTERNET - ADRESY
http://www.smwidok.krakow.pl
email: sekretariat@smwidok.krakow.pl
ZGŁASZANIE AWARII


INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W godzinach pracy Spółdzielni......................................tel. 12 637-22-80
--pon., śr., pt. w godz. 7,00-15,00
--wtorek w godz. 7,00-17,00
--czwartek w godz. 7,00-13,00
Po ww. godz. pracy...........................................................tel. 503-053-104
--pon. śr., pt. w godz. 15,00-20,00
--wtorek w godz. 17,00-20,00
--czwartek w godz. 13,00-20,00
--sobota w godz. 9,00-13,00
INSTALACJE wodno-kanalizacyjne i c.o.
--pon. -pt. w godz. 7-15,00...................tel. 636-57-37
--pon. -pt. po godz.15,00 oraz niedz. i święta ........tel.790-518-821
--sobota w godz. 8-12,00 ............tel. 12 636-57-37 po 12,00 tel. 790-518-821
WINDY - telefon awaryjny:
--Krakdźwig..................12 415-33-00 lub 501 383-140
--serwis Schindler.......22 336-11-01 lub 801 880-013
MPEC - ul. Lindego - telefon awaryjny...........................12 637-31-98
KOMINIARZE - telefon awaryjny............12 636-81-12 lub 605-416-543