Ogłoszenia

 • ODCZYTY WODOMIERZY

  11 grudnia 2017

  W związku z okresowym odczytem wodomierzy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” przypomina o konieczności udostępnienia liczników wody w lokalach mieszkalnych, bądź przekazanie aktualnego stanu wodomierzy:

  • do skrzynki podawczej przy wejściu do siedziby Spółdzielni,
  • w siedzibie SM „WIDOK”, ul. Na Błonie 7 w godz. przyjęć, p. nr 5
  • lub za pośrednictwem Internetu na e-mail: ksiegowosc@smwidok.krakow.pl
  HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY:

  Czytaj dalej

 • Przetarg na wybór ubezpieczyciela mienia 2018 r.

  15 listopada 2017

  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WIDOK” 30–147 Kraków, ul. Na Błonie 7 ogłasza PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na wybór ubezpieczyciela mienia Spółdzielni na rok 2018 Pisemne oferty z napisem „UBEZPIECZENIE MIENIA” należy składać zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ w sekretariacie Spółdzielni do dnia 06.12.2017 r. (środa), do godz. 9:00.

  Czytaj dalej

 • Przetarg na zmianę sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej z indywidualnych piecyków gazowych w budynku mieszkalnym na ul. Armii Krajowej 77

  3 listopada 2017

  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WIDOK” ogłasza PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY: Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą - „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej z indywidualnych piecyków gazowych na węzły wymiennikowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 77”

  Czytaj dalej

 • Informacja o zmianie Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej SM WIDOK

  3 października 2017

  Wobec licznych reklamacji na rozliczenia kosztów c.o. związanych z doliczaniem impulsów do wskazań podzielników w przypadkach gdy suma wskazań nie osiągała 0,6 wartości średniej w budynku Zarząd i Rada Nadzorcza postanowiły usunąć z Regulaminu Rozliczania Kosztów c.o. ten element procedury rozliczeń. Przedmiotowy element procedury rozliczającej został wprowadzony w roku 2014 z chwilą wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne i miał za zadanie przeciwdziałać nadmiernemu oszczędzaniu energii cieplnej w mieszkaniach w szczególności  np. całkowitemu zamykaniu wszystkich zaworów grzejnikowych, które powodowałoby: - unieruchamianie cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach i stwarzanie przez to sprzyjających warunków do powstawania zagrzybień czyli pogarszania kondycji budynków, -oraz zwiększanie niepożądanych przepływów ciepła przez ściany działowe z sąsiednich mieszkań.

  Czytaj dalej


Informacje kulturalne

 • Harmonogram na rok szkolny 2017/2018

  3 października 2017

  W zakładce "Klub Jordanówka" znajduje się aktualny harmonogram zajęć na rok szkolny 2017/2018.

 • Klub „Jordanówka” zaprasza!

  8 sierpnia 2017

  Klub „Jordanówka” SM „WIDOK” w nowym roku kulturalnym 2017/2018 zaprasza na zajęcia:  

  • ZAJĘCIA TANECZNE rytmika, taniec towarzyski, balet, disco
  • WARSZTATY CHEMICZNE
  • OGNISKO MUZYCZNE gitara, pianino, keyboard, skrzypce
  • PLASTYKA ( dzieci od 4 lat, dorośli)
  • FITNESS, aerobik, zumba, pilates, gimnastyka dla seniora
  • WARSZTATY TWORZENIA BIŻUTERII
  • ZAJĘCIA TEATRALNE
  • ANGIELSKI dzieci, dorośli, seniorzy
  • GIMNASTYKA REHABILITACYJNA DLA KOBIET
  • KURS TWORZENIA ROBOTÓW
  • YOGA
  Wszystkie rodzaje zajęć prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i instruktorów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Informacje i zapisy Klub „Jordanówka” ul. Na Błonie 13 D tel. (12) 637-88-54.

 • CHEMICAL WORLD w Klubie Jordanówka

  8 sierpnia 2017