UWAGA!!!

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) dalej RODO, Spółdzielnia informuje, że informacje telefoniczne dotyczące wysokości rozliczeń, zaległości opłat za użytkowanie lokali oraz inne informacje podlegające ochronie danych osobowych, będą udzielane telefonicznie wyłącznie po potwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do ich uzyskania, za pomocą zarejestrowanego w siedzibie SM „Widok” hasła identyfikacyjnego. Formularz rejestracji hasła znajduje się w zakładce Wzory dokumentów / Oświadczenia.

Ogłoszenia

 


Informacje kulturalne