left_title
skos
licznik odwiedzin..
Komunikaty bieżące
2.07.2015 r
>Przetarg na sprzedaż mieszkania
Przetarg na sprzedaż mieszkania przy ul. Na Błonie 3A/32 w Krakowie - o powierzchni użytkowej 33,31 m2, składającego się z: 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, położonego na X piętrze (w budynku 10-cio piętrowym z windą); do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,95 m2. Cena wywoławcza za 1 m2 p.u. wynosi: 5340,00 PLN. Minimalny krok postąpienia w licytacji wynosi 50,- PLN za 1 m2 p.u. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Na Błonie 7, w dniu 21.07.2015 (wtorek) o godz 15:30.
.......pełny tekst ogłoszenia

8.06.2015; 25.05.2015 r
>WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM "WIDOK"
Najbliższe Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 r. (sobota) od godz. 9:00 w Klubie sportowym "Bronowianka" w Krakowie przy ul. Zarzecze 124A. Rada Nadzorcza i Zarząd zachęcają wszystkich członków Spółdzielni do licznego i aktywnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SM „WIDOK” oraz do uprzedniego zapoznania się z kompletem dokumentów wyłożonym od dnia 30 maja 2015r.
....pełny tekst ogłoszenia
....porządek obrad WZ uzupełniony o zgłoszenia członków
6.06.2015 r
>Lato z Jordanówką
Klub "Jordanówka" zaprasza dzieci na zajęcia w LIPCU br. Szczegóły poniżej!
.......pełny tekst ogłoszenia
5.06.2015 r
>INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD I HARMONOGRAMU PRAC ZWIĄZANYCH Z WPROWADZENIEM IDENTYFIKATORÓW DLA OSÓB PARKUJĄCYCH SAMOCHODY PRZED BUDYNKAMI S.M. „WIDOK”.
Szanowni Państwo.
Obecnie przystępujemy do ostatniego etapu wdrażania zmian do organizacji ruchu i wprowadzania identyfikatorów uprawniających do parkowania na osiedlu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją i nowymi zasadami, aby wdrażanie zmian przebiegło sprawnie i było jak najmniej dla Państwa uciążliwe.

...pełny tekst ogłoszenia
...regulamin (wejdzie w życie po wykonaniu oznakowania)
...wniosek o wydanie identyfikatora / zezwolenia na parkowanie
...arkusz północny
...arkusz południowy
...organizacja ruchu-widok ogólny

2.03.2015 r
>USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
Zdarza się, że Mieszkańcy pytają dlaczego Spółdzielnia usunęła konkretne drzewo przed ich blokiem. Czasem nie zgadzają się z taką decyzją, jednak zawsze jest ona przemyślana, uzasadniona i kontrolowana przez organ nadrzędny. Poniżej przedkładamy informacje wyjaśniające celowość wnioskowania o wycinkę oraz zasady postępowania w tym zakresie.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.02.2015 r
>Wywóz śmieci wielkogabarytowych
Informujemy, że począwszy od marca 2015r. ulega zwiększeniu częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych. Odpady odbierane będą dwa razy na miesiąc - w każdy II i IV wtorek miesiąca.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.02.2015 r
>BONIFIKATA od opłaty rocznej z tyt. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pózn. zm.) Urząd Miasta Krakowa może udzielić 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za rok 2015, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS.
.......pełny tekst ogłoszenia
21.11.2014 r
>INFORMACJA WS. ZMIANY „REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ …”
Szanowni Państwo.
Obecnie dobiega końca proces wymiany dotychczasowych wyparkowych (cieczowych) podzielników kosztów centralnego ogrzewania na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym. W związku z powyższą zmianą Rada Nadzorcza w zakresie rozliczenia kosztów energii cieplnej w budynkach, w których zmieniono podzielniki kosztów na elektroniczne, uchwaliła nowy „Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Krakowie” ................................................
................................ Przepraszamy za zaistniałą sytuację i spowodowane zamieszanie.
.......pełny tekst ogłoszenia
27.10.2014 r
>AKTUALNY STATUT SM "WIDOK"
Uprzejmie informujemy, że zmiany Statutu SM "WIDOK" uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 27.06.2014r., zostały zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 08.08.2014r. o sygn. KR.XI NS-REJ.KRS/017681/14/092 zarejestrowane i uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tym dniem stały się obowiązujące.Aktualny tekst jednolity Statutu.............
.......pełny tekst ogłoszenia
5.09.2014 r
>ZAJĘCIA W KLUBIE "JORDANÓWKA" - 2014/2015
Zapraszamy na zajęcia w nowym sezonie 2014/2015! Informacje i zapisy: Klub „Jordanówka” ul. Na Błonie 13 D, tel. (12) 637-88-54 .
.......pełny tekst ogłoszenia
7.02.2014 r
>WZNOWIENIE MOŻLIWOŚCI WYODRĘBNIANIA LOKALI
Uprzejmie informujemy, że Zarząd SM „WIDOK” uchwałą nr 4/02/2014 z dnia 16.01.2014 r. wznawia wyodrębnianie lokali we wszystkich budynkach, gdzie nie toczy się postępowanie w Urzędzie Miasta Krakowa o wykup gruntu przynależnego do tych budynków.
Obecnie postępowanie w UMK o wykup gruntu dotyczy tylko nieruchomości przy ul. Na Błonie 3C.

1.07.2013 r
>NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI - SEGREGACJA ŚMIECI
W związku z nowym systemem gospodarki odpadami, mającym obowiązywać od 01.07.2013r. Spółdzielnia zadeklarowała w imieniu poszczególnych nieruchomości segregację odpadów. W związku z tym na osiedlu postawiono POJEMNIKI ŻÓŁTE, ZIELONE I NIEBIESKIE.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.06.2013 r
>Informacja dot. OŚWIADCZENIA o il. osób faktycznie zamieszkujących w lokalu
Na początku maja br. został wysłany do mieszkańców wzór oświadczenia o ilości osób faktycznie zamieszkujących lokale mieszkalne. Oświadczenie mieszkańcy powinni wypełnić i złożyć w Spółdzielni do dnia 31.05.2013r. Osoby, które nie złożyły oświadczenia w przewidzianym terminie, zostały obciążone od dnia 2013-06-01 opłatami mieszkaniowymi, których wysokość zależy od ilości osób rzeczywiście zamieszkujących, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10-04/2013.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.06.2013 r
>Informacja ws. zsypów w budynkach wysokich
Spółdzielnia Mieszkaniowa „WIDOK” uprzejmie prosi mieszkańców o wrzucanie do zsypów jedynie odpadów kwalifikujących się do NIEBIESKIEGO POJEMNIKA, czyli odpadów pozostałych po wyselekcjonowaniu odpadów opakowaniowych, przeznaczonych do zielonego i żółtego pojemnika.

14.06.2013 r
>Graffiti na budynkach
W związku z nasilającym się w ostatnim czasie problemem malowania wulgarnych napisów na naszym osiedlu informujemy, że Spółdzielnia każdorazowo zgłasza pojawiające się nowe pseudo graffiti na Policję i do Ubezpieczyciela, a następnie po przeprowadzeniu niezbędnych czynności dokumentacyjnych i procesowych zleca ich zamalowywanie....
.......ogłoszenie
19.12.2012 r
>Pytania i Odpowiedzi dot. wykupu gruntu z 98% bonifikatą
Dla pełniejszego zrozumienia problematyki wykupu gruntu został opracowany zestaw najczęściej zadawanych przez mieszkańców pytań i odpowiedzi dotyczących tego tematu. Jest on także dostępny w systemie MOL oraz w siedzibie Sp-ni. Zachęcamy do zapoznania się z nim i zgłaszanie ewentualnych dodatkowych pytań.
.......zestaw pytań i odpowiedzi
6.04.2012 r
> Uwaga WAŻNE !!..
W związku z pojawiającymi się inf. o próbach wyłudzeń SM WIDOK informuje, że NIE prowadzi rozliczeń gotówkowych z mieszkańcami, tym bardziej NIE wykonuje rozliczeń gotówkowych chodząc po mieszkaniach w budynkach.
.......pełny tekst komunikatu

--------------------------------------------
*Komunikaty ARCHIWALNE*
Poprzednie ogłoszenia znajdują się w archiwum komunikatów
.........Archiwum >


O Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" w Krakowie powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej im. T.Kościuszki, zgodnie z uchwałą nr 8 Zebrania Przedstawicieli Członków podjętą 19 kwietnia 1991 roku.
26 lipca 1991 roku Spółdzielnia została wpisana do Rejestru Sądowego pod nr Rej. S-624/A.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisano Spółdzielnię Mieszkaniową "WIDOK" w Krakowie do Rejestru Przedsiębiorców pod nr poz.: KRS/000 168 466.
Spółdzielnia zajmuje zwarty obszar o powierzchni ponad 23 ha, geodezyjny obręb 6 Kraków-Krowodrza, położony na terenie osiedla Bronowice Nowe w Krakowie.
Stan prawny gruntów użytkowanych przez Spółdzielnię jest uregulowany. Grunty te będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do 29 września 2071 r są własnością Gminy Kraków.

Na terenie Spółdzielni znajdują się 23 budynki mieszkalne, dwa pawilony handlowe, budynek Klubu "Jordanówka", budynek administracji oraz trzy zespoły garaży. W swych zasobach Spółdzielnia posiada 2879 mieszkań, w których mieszka ok. 7000 osób, w tym 3043 członków Spółdzielni oraz łącznie 581 garaży i miejsc postojowo-garażowych. Powierzchnia użytkowa gruntów wynosi ogółem 146.246,90 m kw.
Zakres działalności Spółdzielni, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, określa Statut SM "WIDOK".