Ogłoszenia

 • Zamknięcie biura Spółdzielni 2.05.2018 r.

  23 kwietnia 2018

  Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 8/2018 Prezesa Zarządu SM "Widok", w dniu 2.05.2018 r. (środa) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE. Pracownicy wykonujący czynności służbowe podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26.05.2018 r. (sobota) otrzymają 2.05.2018 r. dzień wolny, na podstawie Art. 151³ Kodeksu Pracy. Pozostali pracownicy, którzy nie wezmą udziału w Walnym Zgromadzeniu, będą przebywać 2.05.2018 r. na urlopach wypoczynkowych. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

  Czytaj dalej

 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  12 kwietnia 2018

  Czytaj dalej

 • Informacja w sprawie wdrożenia programu „Ciepła woda użytkowa”, na dzień 11 kwietnia 2018 r.

  11 kwietnia 2018

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” uprzejmie informuje o stanie ilościowym zebranych oświadczeń o zgodzie na doprowadzenie instalacji ciepłej wody do mieszkań (zgodnie z uchwałą Nr XX Walnego Zgromadzenia SM „Widok” z dnia 20.06.2015 r., wymagane jest min. 60% zgód): W budynku przy Na Błonie 3B zebrano oświadczenia z 73 lokali, co stanowi 54,89 % (brakuje 7 oświadczeń) W budynku przy Na Błonie 13 zebrano deklaracje z 84 lokali, co stanowi 56,00 % (brakuje 6 oświadczeń). W budynku przy Armii Krajowej 81 zebrano deklaracje z 61 lokali, co stanowi 46,92% (brakuje 17 oświadczeń). W budynku przy Armii Krajowej 89 zebrano 29 zgód, co stanowi 48,33 % (brakuje 7 oświadczeń). Wzory oświadczeń w sprawie wyrażenia zgody na instalację w mieszkaniu centralnej ciepłej wody użytkowej znajdują się w zakładce Wzory dokumentów / Oświadczenia.

  Czytaj dalej

 • Przetargi na zapewnienie zgodnego z normami nawiewu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych

  29 marca 2018

  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WIDOK” ogłasza PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE NA: „Zapewnienie zgodnego z normami nawiewu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 85 i ul. Na Błonie 11 w Krakowie”

  Czytaj dalej

 • Wymiana i montaż wodomierzy

  7 marca 2018

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie informuje, że w związku z upływem 5-letniego okresu ważności legalizacji wodomierzy, w lokalach których wodomierze zostały zainstalowane przed 2014 r. zostanie przeprowadzona wymiana wodomierzy realizowana na zlecenie Spółdzielni przez Firmę Enbra Polska sp. z o.o.  Lokale których dotyczyć będzie wymiana wodomierzy, otrzymają informację do skrzynki pocztowej. Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali nieopomiarowanych, cały czas mają możliwość instalacji wodomierzy, do czego Państwa zachęcamy. W tym celu należy umówić się telefonicznie z firmą Enbra. Kontakt: pon – pt w godz. 7.00 - 15.00, nr tel. 12 269-39-44.

  Czytaj dalej

 • Zmiana Statutu Spółdzielni

  16 stycznia 2018

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" informuje, że rozpoczęły się prace nad zmianą statutu. Potrzeba takiego działania wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania Statutu do przepisów prawa, zmienionych ustawą z dnia 20 lipca br. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596). Omówienie zmian wprowadzonych ustawą Zarząd zamieścił na stronie internetowej Spółdzielni.

  Czytaj dalej

 


Informacje kulturalne

 • Harmonogram na rok szkolny 2017/2018

  3 października 2017

  W zakładce "Klub Jordanówka" znajduje się aktualny harmonogram zajęć na rok szkolny 2017/2018.

 • Klub „Jordanówka” zaprasza!

  8 sierpnia 2017

  Klub „Jordanówka” SM „WIDOK” w nowym roku kulturalnym 2017/2018 zaprasza na zajęcia:  

  • ZAJĘCIA TANECZNE rytmika, taniec towarzyski, balet, disco
  • WARSZTATY CHEMICZNE
  • OGNISKO MUZYCZNE gitara, pianino, keyboard, skrzypce
  • PLASTYKA ( dzieci od 4 lat, dorośli)
  • FITNESS, aerobik, zumba, pilates, gimnastyka dla seniora
  • WARSZTATY TWORZENIA BIŻUTERII
  • ZAJĘCIA TEATRALNE
  • ANGIELSKI dzieci, dorośli, seniorzy
  • GIMNASTYKA REHABILITACYJNA DLA KOBIET
  • KURS TWORZENIA ROBOTÓW
  • YOGA
  Wszystkie rodzaje zajęć prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i instruktorów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Informacje i zapisy Klub „Jordanówka” ul. Na Błonie 13 D tel. (12) 637-88-54.

 • CHEMICAL WORLD w Klubie Jordanówka

  8 sierpnia 2017