UWAGA!!!

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) dalej RODO, Spółdzielnia informuje, że informacje telefoniczne dotyczące wysokości rozliczeń, zaległości opłat za użytkowanie lokali oraz inne informacje podlegające ochronie danych osobowych, będą udzielane telefonicznie wyłącznie po potwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do ich uzyskania, za pomocą zarejestrowanego w siedzibie SM „Widok” hasła identyfikacyjnego. Formularz rejestracji hasła znajduje się w zakładce Wzory dokumentów / Oświadczenia.

Ogłoszenia

 • ZAWIADOMIENIE o kontroli przewodów kominowych w budynkach przy ul. Na Błonie 13, 13A, 13B, 15, 15A

  28 listopada 2023

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „WIDOK” w Krakowie informuje, że zgodnie  z art.62 ustawy Prawo Budowlane od dnia 04 grudnia 2023 r. w  budynkach  przy  ul. Na Błonie 13, 13A, 13B, 15,15A  będą się odbywały kontrole kominiarskie  przewodów kominowych.  Uprzejmie dodatkowo  informujemy, że  zmianie uległa firma która dotychczasowo świadczyła usługi kominiarskie.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA – odczyty wodomierzy

  27 listopada 2023

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców lokali posiadających zwykłe wodomierze (bez elektronicznych nakładek do zdalnego odczytu), o dostarczenie bieżących wskazań wodomierzy do 04.12.2023 r. w następujący sposób:

  • do skrzynki podawczej umieszczonej przy głównym wejściu do Sp-ni,
  • mailem na adres: ksiegowosc@smwidok.krakow.pl.

  Dowiedz się więcej

 • PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE NA ROBOTY REMONTOWE

  20 listopada 2023

  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WIDOK” ogłasza PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE Na wybór wykonawców robót remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Krakowie, 2023 r.:

  1. Świadczenie usług kominiarskich w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Krakowie.
  2. Przebudowa (wymiana) balustrad oraz remont balkonów na elewacji południowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Na błonie 9A w Krakowie.
  3. Wykonanie nawiewu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 85 i ul. Na Błonie 11 w Krakowie.
    Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ w sekretariacie Spółdzielni do dnia 04-12-2023 r. (poniedziałek), do godz. 8:30.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA dotyczy wydawania identyfikatorów na lata 2024-2025

  14 listopada 2023

  Z uwagi na zbliżający się termin ważności Identyfikatorów parkowania można już składać wnioski o wydawanie Identyfikatorów na lata 2024/2025.

  Dowiedz się więcej

 • NOWE TARYFY MPEC OD 03.11.2023 R.

  7 listopada 2023

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 03.11.2023 r. obowiązują nowe taryfy MPEC S.A. w Krakowie dla odbiorców ciepła. W załączeniu cennik MPEC.    

  Dowiedz się więcej

 • WYMIANA WODOMIERZY ZIMNEJ WODY-drugi termin wszystkie budynki

  27 października 2023

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie informuje, że mieszkańcy, którzy nie wymienili jeszcze wodomierzy, którym upłynął 5 letni okres ważności legalizacji, mogą bezpośrednio kontaktować się z firmą Enbra Polska sp. z o.o., w celu ustalenia indywidualnego terminu ich wymiany. Kontakt z firmą Enbra: pon - pt w godz. 800 - 1430, tel. 12 269-39-44.

 • OSTŻERZENIE dotyczy mieszkań z piecykami gazowymi

  24 października 2023

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie przypomina, że w okresie występowania niskich temperatur zwiększa się zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, pochodzącym ze spalin piecyka gazowego. W przypadku zaszczelnienia okien spaliny mogą zostać wciągnięte do mieszkania z przewodu kominowego, wywołując zagrożenie zdrowia i życia.

  Dowiedz się więcej

 


Informacje kulturalne