left_title
skos
licznik odwiedzin..
Komunikaty bieżące
21.11.2014 r
>INFORMACJA WS. ZMIANY „REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ …”
Szanowni Państwo.
Obecnie dobiega końca proces wymiany dotychczasowych wyparkowych (cieczowych) podzielników kosztów centralnego ogrzewania na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym. W związku z powyższą zmianą Rada Nadzorcza w zakresie rozliczenia kosztów energii cieplnej w budynkach, w których zmieniono podzielniki kosztów na elektroniczne, uchwaliła nowy „Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Krakowie” ................................................
................................ Przepraszamy za zaistniałą sytuację i spowodowane zamieszanie.
.......pełny tekst ogłoszenia
27.10.2014 r
>AKTUALNY STATUT SM "WIDOK"
Uprzejmie informujemy, że zmiany Statutu SM "WIDOK" uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 27.06.2014r., zostały zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 08.08.2014r. o sygn. KR.XI NS-REJ.KRS/017681/14/092 zarejestrowane i uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tym dniem stały się obowiązujące.Aktualny tekst jednolity Statutu.............
.......pełny tekst ogłoszenia
5.09.2014 r
>ZAJĘCIA W KLUBIE "JORDANÓWKA" - 2014/2015
Zapraszamy na zajęcia w nowym sezonie 2014/2015! Informacje i zapisy: Klub „Jordanówka” ul. Na Błonie 13 D, tel. (12) 637-88-54 .
.......pełny tekst ogłoszenia
30.05.2014 r
>Ważna informacja - mieszkańcy budynków przy ul. Na Błonie 3, 3A, 3B, 3C
Spółdzielnia informuje mieszkańców bloków przy ul. Na Błonie 3, 3A, 3B, 3C, że od 16.06.2014 r. dla miejsc postojowych przed Państwa budynkami (w tym wzdłuż ulicy) oznaczonych tabliczkami "tylko dla pojazdów z identyfikatorem SM "WIDOK" bezwzględnie będzie wymagane posiadanie identyfikatorów przez osoby zamieszkałe w tych budynkach.
.......pełny tekst ogłoszenia
7.02.2014 r
>WZNOWIENIE MOŻLIWOŚCI WYODRĘBNIANIA LOKALI
Uprzejmie informujemy, że Zarząd SM „WIDOK” uchwałą nr 4/02/2014 z dnia 16.01.2014 r. wznawia wyodrębnianie lokali we wszystkich budynkach, gdzie nie toczy się postępowanie w Urzędzie Miasta Krakowa o wykup gruntu przynależnego do tych budynków.
Obecnie postępowanie w UMK o wykup gruntu dotyczy tylko nieruchomości przy ul. Na Błonie 3C.

1.07.2013 r
>NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI - SEGREGACJA ŚMIECI
W związku z nowym systemem gospodarki odpadami, mającym obowiązywać od 01.07.2013r. Spółdzielnia zadeklarowała w imieniu poszczególnych nieruchomości segregację odpadów. W związku z tym na osiedlu postawiono POJEMNIKI ŻÓŁTE, ZIELONE I NIEBIESKIE.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.06.2013 r
>Informacja dot. OŚWIADCZENIA o il. osób faktycznie zamieszkujących w lokalu
Na początku maja br. został wysłany do mieszkańców wzór oświadczenia o ilości osób faktycznie zamieszkujących lokale mieszkalne. Oświadczenie mieszkańcy powinni wypełnić i złożyć w Spółdzielni do dnia 31.05.2013r. Osoby, które nie złożyły oświadczenia w przewidzianym terminie, zostały obciążone od dnia 2013-06-01 opłatami mieszkaniowymi, których wysokość zależy od ilości osób rzeczywiście zamieszkujących, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10-04/2013.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.06.2013 r
>Informacja ws. zsypów w budynkach wysokich
Spółdzielnia Mieszkaniowa „WIDOK” uprzejmie prosi mieszkańców o wrzucanie do zsypów jedynie odpadów kwalifikujących się do NIEBIESKIEGO POJEMNIKA, czyli odpadów pozostałych po wyselekcjonowaniu odpadów opakowaniowych, przeznaczonych do zielonego i żółtego pojemnika.

14.06.2013 r
>Graffiti na budynkach
W związku z nasilającym się w ostatnim czasie problemem malowania wulgarnych napisów na naszym osiedlu informujemy, że Spółdzielnia każdorazowo zgłasza pojawiające się nowe pseudo graffiti na Policję i do Ubezpieczyciela, a następnie po przeprowadzeniu niezbędnych czynności dokumentacyjnych i procesowych zleca ich zamalowywanie....
.......ogłoszenie
19.12.2012 r
>Pytania i Odpowiedzi dot. wykupu gruntu z 98% bonifikatą
Dla pełniejszego zrozumienia problematyki wykupu gruntu został opracowany zestaw najczęściej zadawanych przez mieszkańców pytań i odpowiedzi dotyczących tego tematu. Jest on także dostępny w systemie MOL oraz w siedzibie Sp-ni. Zachęcamy do zapoznania się z nim i zgłaszanie ewentualnych dodatkowych pytań.
.......zestaw pytań i odpowiedzi
6.04.2012 r
> Uwaga WAŻNE !!..
W związku z pojawiającymi się inf. o próbach wyłudzeń SM WIDOK informuje, że NIE prowadzi rozliczeń gotówkowych z mieszkańcami, tym bardziej NIE wykonuje rozliczeń gotówkowych chodząc po mieszkaniach w budynkach.
.......pełny tekst komunikatu

--------------------------------------------
*Komunikaty ARCHIWALNE*
Poprzednie ogłoszenia znajdują się w archiwum komunikatów
.........Archiwum >


O Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" w Krakowie powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej im. T.Kościuszki, zgodnie z uchwałą nr 8 Zebrania Przedstawicieli Członków podjętą 19 kwietnia 1991 roku.
26 lipca 1991 roku Spółdzielnia została wpisana do Rejestru Sądowego pod nr Rej. S-624/A.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisano Spółdzielnię Mieszkaniową "WIDOK" w Krakowie do Rejestru Przedsiębiorców pod nr poz.: KRS/000 168 466.
Spółdzielnia zajmuje zwarty obszar o powierzchni ponad 23 ha, geodezyjny obręb 6 Kraków-Krowodrza, położony na terenie osiedla Bronowice Nowe w Krakowie.
Stan prawny gruntów użytkowanych przez Spółdzielnię jest uregulowany. Grunty te będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do 29 września 2071 r są własnością Gminy Kraków.

Na terenie Spółdzielni znajdują się 23 budynki mieszkalne, dwa pawilony handlowe, budynek Klubu "Jordanówka", budynek administracji oraz trzy zespoły garaży. W swych zasobach Spółdzielnia posiada 2879 mieszkań, w których mieszka ok. 7000 osób, w tym 3043 członków Spółdzielni oraz łącznie 581 garaży i miejsc postojowo-garażowych. Powierzchnia użytkowa gruntów wynosi ogółem 146.246,90 m kw.
Zakres działalności Spółdzielni, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, określa Statut SM "WIDOK".