Ogłoszenia

 • Informacja w sprawie wdrożenia programu „Ciepła woda użytkowa”, na dzień 22 stycznia 2018 r.

  22 stycznia 2018

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” uprzejmie informuje o stanie ilościowym zebranych oświadczeń o zgodzie na doprowadzenie instalacji ciepłej wody do mieszkań (zgodnie z uchwałą Nr XX Walnego Zgromadzenia SM „Widok” z dnia 20.06.2015 r., wymagane jest min. 60% zgód): W budynku przy Na Błonie 3B zebrano oświadczenia z 69 lokali, co stanowi 51,88 % (brakuje 11 oświadczeń) W budynku przy Na Błonie 13 zebrano deklaracje z 79 lokali, co stanowi 51,88 % (brakuje 11 oświadczeń). W budynku przy Na Błonie 15 zebrano 81 zgód, co stanowi 54,36 % (brakuje 9 oświadczeń). W budynku przy Jabłonkowskiej 17 zebrano 38 oświadczeń (57,58% -brakuje 2 oświadczeń). W budynku przy Jabłonkowskiej 19 zebrano 36 oświadczeń, czyli 54,55% (brakuje 4 oświadczeń). W budynku przy Armii Krajowej 81 zebrano deklaracje z 57 lokali, co stanowi 43,85 % (brakuje 21 oświadczeń). W budynku przy Armii Krajowej 87 zebrano 45 oświadczeń (52,94% - brakuje 6 oświadczeń). W budynku przy Armii Krajowej 89 zebrano 26 zgód, co stanowi 43,33 % (brakuje 10 oświadczeń). Wzory oświadczeń w sprawie wyrażenia zgody na instalację w mieszkaniu centralnej ciepłej wody użytkowej znajdują się w zakładce Wzory dokumentów / Oświadczenia.

  Czytaj dalej

 • Zmiana Statutu Spółdzielni

  16 stycznia 2018

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" informuje, że rozpoczęły się prace nad zmianą statutu. Potrzeba takiego działania wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania Statutu do przepisów prawa, zmienionych ustawą z dnia 20 lipca br. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596). Omówienie zmian wprowadzonych ustawą Zarząd zamieścił na stronie internetowej Spółdzielni.

  Czytaj dalej

 • Zmiany w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych

  16 stycznia 2018

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Widok informuje, że z dniem 09.09.2017r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017r. (Dz. u. z 2017r. poz. 1596) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian, które wymagają zmian w statucie spółdzielni. Spółdzielnia zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zobowiązana jest do dokonania zmian statutu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

  Czytaj dalej

 • ODCZYTY WODOMIERZY (II termin)

  29 grudnia 2017

  W związku z okresowym odczytem wodomierzy (II termin) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” przypomina o konieczności udostępnienia liczników wody w lokalach mieszkalnych, bądź przekazanie aktualnego stanu wodomierzy:

  • do skrzynki podawczej przy wejściu do siedziby Spółdzielni,
  • w siedzibie SM „WIDOK”, ul. Na Błonie 7 w godz. przyjęć, p. nr 5
  • lub za pośrednictwem Internetu na e-mail: ksiegowosc@smwidok.krakow.pl
  HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY:

  Czytaj dalej


Informacje kulturalne

 • Harmonogram na rok szkolny 2017/2018

  3 października 2017

  W zakładce "Klub Jordanówka" znajduje się aktualny harmonogram zajęć na rok szkolny 2017/2018.

 • Klub „Jordanówka” zaprasza!

  8 sierpnia 2017

  Klub „Jordanówka” SM „WIDOK” w nowym roku kulturalnym 2017/2018 zaprasza na zajęcia:  

  • ZAJĘCIA TANECZNE rytmika, taniec towarzyski, balet, disco
  • WARSZTATY CHEMICZNE
  • OGNISKO MUZYCZNE gitara, pianino, keyboard, skrzypce
  • PLASTYKA ( dzieci od 4 lat, dorośli)
  • FITNESS, aerobik, zumba, pilates, gimnastyka dla seniora
  • WARSZTATY TWORZENIA BIŻUTERII
  • ZAJĘCIA TEATRALNE
  • ANGIELSKI dzieci, dorośli, seniorzy
  • GIMNASTYKA REHABILITACYJNA DLA KOBIET
  • KURS TWORZENIA ROBOTÓW
  • YOGA
  Wszystkie rodzaje zajęć prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i instruktorów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Informacje i zapisy Klub „Jordanówka” ul. Na Błonie 13 D tel. (12) 637-88-54.

 • CHEMICAL WORLD w Klubie Jordanówka

  8 sierpnia 2017