left_title
skos
licznik odwiedzin..
Komunikaty bieżące
17.04.2014 r
>Koncepcja aktualizacji organizacji ruchu na osiedlu - konsultacje
Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia przystąpiła do aktualizacji projektu organizacji ruchu na naszym osiedlu. Koncepcja projektu organizacji ruchu (w formie mapy) wraz z krótką informacją dodatkową jest udostępniona od 17.04.2014 r. do wglą?du Mieszkań?ców poprzez:
-umieszczenie wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółdzielni
-wyłożenie wersji papierowej w gablocie w hallu głównym budynku Spółdzielni przy ul. Na Błonie 7.
.......pełny tekst ogłoszenia
.......informacja dodatkowa
.......koncepcja organizacji ruchu


15.04.2014 r
>02 maja 2014r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że biuro Spółdzielni w dniu 2.05.2014r. (piątek) będzie NIECZYNNE, Przepraszamy za ewentualne niedogodności i zapraszamy ponownie 5.05.2014r. w godzinach przyjęć od 9.00 do 13.00. Korespondencję można pozostawić w skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni.
.......pełny tekst ogłoszenia


4.03.2014 r
>Parking przy ul. Armii Krajowej dostępny dla Mieszkańców bezpłatnie
Od marca 2014 r. w związku z zakończeniem umowy dzierżawy parking przy ul. Armii Krajowej (na wysokości budynków od 79 do 83) jest ogólnodostępny dla mieszkańców. Informujemy zatem o możliwości bezpłatnego parkowania na tym parkingu.


7.02.2014 r
>WZNOWIENIE MOŻLIWOŚCI WYODRĘBNIANIA LOKALI
Uprzejmie informujemy, że Zarząd SM „WIDOK” uchwałą nr 4/02/2014 z dnia 16.01.2014 r. wznawia wyodrębnianie lokali we wszystkich budynkach, gdzie nie toczy się postępowanie w Urzędzie Miasta Krakowa o wykup gruntu przynależnego do tych budynków.
Obecnie postępowanie w UMK o wykup gruntu dotyczy tylko nieruchomości przy ul. Na Błonie 3C.


1.08.2013 r
>Zajęcia w Jordanówce - 2013_2014
Klub Jordanówka zaprasza na zajęcia w nowym roku kulturalntm 2013/1014
.......pełny tekst ogłoszenia
1.07.2013 r
>NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI - SEGREGACJA ŚMIECI
W związku z nowym systemem gospodarki odpadami, mającym obowiązywać od 01.07.2013r. Spółdzielnia zadeklarowała w imieniu poszczególnych nieruchomości segregację odpadów. W związku z tym na osiedlu postawiono POJEMNIKI ŻÓŁTE, ZIELONE I NIEBIESKIE.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.06.2013 r
>Informacja dot. OŚWIADCZENIA o il. osób faktycznie zamieszkujących w lokalu
Na początku maja br. został wysłany do mieszkańców wzór oświadczenia o ilości osób faktycznie zamieszkujących lokale mieszkalne. Oświadczenie mieszkańcy powinni wypełnić i złożyć w Spółdzielni do dnia 31.05.2013r. Osoby, które nie złożyły oświadczenia w przewidzianym terminie, zostały obciążone od dnia 2013-06-01 opłatami mieszkaniowymi, których wysokość zależy od ilości osób rzeczywiście zamieszkujących, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10-04/2013.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.06.2013 r
>Informacja ws. zsypów w budynkach wysokich
Spółdzielnia Mieszkaniowa „WIDOK” uprzejmie prosi mieszkańców o wrzucanie do zsypów jedynie odpadów kwalifikujących się do NIEBIESKIEGO POJEMNIKA, czyli odpadów pozostałych po wyselekcjonowaniu odpadów opakowaniowych, przeznaczonych do zielonego i żółtego pojemnika.

14.06.2013 r
>Graffiti na budynkach
W związku z nasilającym się w ostatnim czasie problemem malowania wulgarnych napisów na naszym osiedlu informujemy, że Spółdzielnia każdorazowo zgłasza pojawiające się nowe pseudo graffiti na Policję i do Ubezpieczyciela, a następnie po przeprowadzeniu niezbędnych czynności dokumentacyjnych i procesowych zleca ich zamalowywanie....
.......ogłoszenie
19.12.2012 r
>Pytania i Odpowiedzi dot. wykupu gruntu z 98% bonifikatą
Dla pełniejszego zrozumienia problematyki wykupu gruntu został opracowany zestaw najczęściej zadawanych przez mieszkańców pytań i odpowiedzi dotyczących tego tematu. Jest on także dostępny w systemie MOL oraz w siedzibie Sp-ni. Zachęcamy do zapoznania się z nim i zgłaszanie ewentualnych dodatkowych pytań.
.......zestaw pytań i odpowiedzi
6.04.2012 r
> Uwaga WAŻNE !!..
W związku z pojawiającymi się inf. o próbach wyłudzeń SM WIDOK informuje, że NIE prowadzi rozliczeń gotówkowych z mieszkańcami, tym bardziej NIE wykonuje rozliczeń gotówkowych chodząc po mieszkaniach w budynkach.
.......pełny tekst komunikatu

--------------------------------------------
*Komunikaty ARCHIWALNE*
Poprzednie ogłoszenia znajdują się w archiwum komunikatów
.........Archiwum >


O Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" w Krakowie powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej im. T.Kościuszki, zgodnie z uchwałą nr 8 Zebrania Przedstawicieli Członków podjętą 19 kwietnia 1991 roku.
26 lipca 1991 roku Spółdzielnia została wpisana do Rejestru Sądowego pod nr Rej. S-624/A.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisano Spółdzielnię Mieszkaniową "WIDOK" w Krakowie do Rejestru Przedsiębiorców pod nr poz.: KRS/000 168 466.
Spółdzielnia zajmuje zwarty obszar o powierzchni ponad 23 ha, geodezyjny obręb 6 Kraków-Krowodrza, położony na terenie osiedla Bronowice Nowe w Krakowie.
Stan prawny gruntów użytkowanych przez Spółdzielnię jest uregulowany. Grunty te będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do 29 września 2071 r są własnością Gminy Kraków.

Na terenie Spółdzielni znajdują się 23 budynki mieszkalne, dwa pawilony handlowe, budynek Klubu "Jordanówka", budynek administracji oraz trzy zespoły garaży. W swych zasobach Spółdzielnia posiada 2879 mieszkań, w których mieszka ok. 7000 osób, w tym 3043 członków Spółdzielni oraz łącznie 581 garaży i miejsc postojowo-garażowych. Powierzchnia użytkowa gruntów wynosi ogółem 146.246,90 m kw.
Zakres działalności Spółdzielni, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, określa Statut SM "WIDOK".